Alkuseurakunta ei ollut kristillinen, osa 1

23.05.2020

Takaisin alkuun, yritän kerätä selkeän rautalankamallin ensimmäisten vuosisatojen tapahtumista.

Tiedot perustuvat kirjallisiin lähteisiin, arkeologiaan ym yleisesti hyväksyttyyn historiantutkimukseen.

Alkutilanne / ensimmäinen vuosisata

Moni pelkää tietoa, koska ei halua menettää turvallista uskoaan. Usko joka kaatuu historiallisista faktoista ei kuitenkaan ole suojelemisen arvoista.

Historiallinen fakta on että alkuseurakunta piti Tooran juhlineen, sapatteineen, ruokalakeineen kaikkineen. Useat sadat historialliset lähteet todistavat tämän, sekä UT:n teksteissä, että muissa säilyneissä teksteissä.

Ensimmäisten vuosisatojen messiaaniset eivät viettäneet joulua, pääsiäistä tai sunnuntaipyhää. He viettivät pesachia, happamattoman leivän juhlaa, shavuotia ja lehtimajajuhlaa Tooran ohjeiden mukaan. Mistäkö tämän tiedämme? Lukuisista kirjallisista lähteistä.

Esimerkkinä vaikka Efeson seurakunnan johtajan, Johanneksen opetuslapsen Polycrateen kirje, jossa hän nimeää monia marttyyreita ja seurakunnan johtajia, ja sanoo heidän KAIKKIEN viettäneen happamattoman leivän juhlaa ja pesachia Tooran antamina aikoina "evankeliumin mukaisesti, ikinä hairahtumatta siitä uskon säädöksestä". Tämän hän kirjoitti joskus vuosien 130 ja 169 välillä.

Miksi seurakunta itsepäisesti jatkoi Toorassa, jos kerran Jeshuan tarkoitus oli perustaa uudenlainen systeemi? Jos Tooran ohjeet piti muuttaa, tai soveltaa uudelleen, miksi Jeshua itse sanoi täysin päinvastaista?

Miksi Pietari kieltäytyi edes näyssä syömästä epäpuhtaita eläimiä? Hän oli sentään kulkenut Jeshuan kanssa pitkään ja kuunnellut tämän opetuksia. Miksi hän ei hetkeäkään ajatellut että näky tarkoittaisi kirjaimellisesti saastaisen syömistä? Hän oli täysin varma että jokin selitys tulisi, niin kuin sitten tulikin: näky tarkoitti ei-juutalaisten hyväksymistä liittoon. Pietari ei ollut omien sanojensa mukaan ikinä syönyt mitään epäpuhdasta eläinlajia, eikä selvästi aikonut ikinä syödäkään. Miksi ihmeessä, jos kerran Jeshuan ristinkuolema mitätöi nämä säännöt?

Tärkeä kysymys on: milloin "kristityt" sitten alkoivat syödä pakanoiden evästä, sekä fyysisesti että kuvainnollisesti, ja ennen kaikkea miksi? Tähän palataan myöhemmin.

Nasaretilaisten lahko oli lahko juutalaisuuden sisällä, ihan kuten farisealaisten tai saddukeusten lahko. Juutalaiseen uskoon on aina kuulunut eri koulukuntia, jotka tulkitsevat samaa Tooraa eri näkökulmista. Kaikki he ovat kuitenkin yhtä juutalaisia. Kaikille heille Toora on pyhä, alusta loppuun Elohimin muuttumatonta sanaa. Nasaretilaisten lahko (Iisain kannon vesa) ei tehnyt poikkeusta. He palvelivat Jeshuaa Messiasta, Elohimin lihaksi tullutta Sanaa (kuinkas muuten kuin) Sanan eli Tooran ohjeiden mukaan.

Sekä kirkkoisien, että juutalaisten säilyneet kirjoitukset ensimmäisiltä vuosisadoilta osoittavat kiistatta että nasaretilaiset pitivät Tooran käskyt JA uskoivat Jeshuaan Messiaana ja syntien sovittajana. Sekä juutalaiset että Rooman kanssa liittoon menneet kristityt vainosivat heitä. He eivät kelvanneet kirkolle koska pitivät käskyt, eivätkä osalle juutalaisista koska uskoivat Jeshuan olevan Messias. Sekä kirkko että juutalaiset kuitenkin mielsivät heidät juutalaisiksi!

Toistan: nasaretilaisten lahko ei koskaan lakannut olemasta juutalainen, se toi paljon pakanoita juutalaisuuden sisälle.

Paavalia kutsuttiin nasaretilaisten lahkon johtajaksi (Ap.24:5). Paavalia ei olisi koskaan hyväksytty kirkkoon. Ei hyväksyttäisi tänä päivänäkään, sillä hän piti isiensä Tooran.

Alkuseurakunnan aikana muista kansoista kääntyvät tulivat oksastetuiksi Daavidin juurivesaan - jokaisesta kääntyvästä tuli hebrealainen Elohimin silmissä. (Israeliin on aina liittynyt väkeä muista kansoista, Toora antaa siihen oikeuden. Jopa enemmistö Egyptistä lähteneistä oli muita kuin Jaakobin biologisia jälkeläisiä.)

Alkuseurakunnalle sapatin siirtäminen olisi ollut kauhistus, samoin pakanoiden juhlien vietto tai epäpuhtaiden eläinten syöminen. He tunsivat kansansa historian, eivätkä todellakaan olisi sortuneet Iisebelin syntiin, joka kerran oli lähes tuhonnut Israelin. Tästä nasaretilaisten lahkosta ei koskaan olisi voinut tulla Rooman valtionuskontoa!

Jatkoa, osa 2