Septuagintakortti


Jos tämä aihe tuntuu pahalta, älä lue / kuuntele. Tämä on vain niille jotka nauttivat tästä tutkimisesta. Kaikelle on aikansa. Aina tulee seurata sisäistä iloa ja rauhaa.

Tiivistän taas Tovia Singerin opetusta, omin sanoin.

Muutama esimerkki Uuden testamentin kohdista, jotka ovat lainaavinaan Tanakhia, mutta jotain mystistä tapahtuu lainatulle sisällölle.

Hepr.8:9 ..en sellaista liittoa, jonka tein heidän isiensä kanssa, -- Sillä he eivät pysyneet liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut (!), sanoo Herra.

Näin siis UT. Entä miten tässä lainattu Jeremian kohta oikeasti kuuluu?

Jer.31:32 ..en sellaista liittoa, jonka tein heidän isiensä kanssa -- ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni / olin heidän aviomiehensä, sanoo Herra.

Kristittyjen versio "en heistä huolinut" tukee korvausoppia. Heprealaiskirjeen koko missio on todistaa että judaismi on loppu, Siinain liitto purettu ja korvattu uudella paremmalla. Se on antisemitistinen kirjoitus, josta mm juontaa kristittyjen halventava nimitys Tanakhille, "vanha testamentti".

Koko Jer. 31 luku on lohdutusta Israelille. Heprealaiskirje taas väittää sen olevan moittimista; "moittien heitä hän sanoo.." (8:8). Ilmaisut kertovat vahvasti kirjoittajan asenteesta judaismia kohtaan.

Toisessa kohtaa Heprealaiskirje muokkaa Psalmia 40 uuteen uskoon:

Hepr.10:5 Sen tähden hän (Jeesus) maailmaan tullessaan sanoo: "Uhria ja antia et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit."

Ja mitä Psalmissa oikeasti lukee:

"Teurasuhria ja ruokauhria sinä et halua, korvani sinä avasit." (Ps.40:7)

Ei mitään ruumista, eikä maailmaan tulemista. Daavid ei ollut uhraamassa ruumistaan, vaan kiitosta ja kuuliaisuutta. Korvien avaaminen sopii kontekstiin, sillä; "joka sulkee korvansa kuulemasta Tooraa, sen rukouskin on kauhistus".

Nämä olivat vain esimerkkejä, jäävuoren huippu.

Näissä kohdissa kristityt teologit ovat vetäneet esiin Septuagintakortin. He sanovat että UT:n kirjoittajat lainasivat Septuagintaa, eli Tanakhin kreikkalaista käännöstä. Siksi eroja löytyy heprealaiseen tekstiin. He muistuttavat että juutalaiset rabbit itse käänsivät Tanakhin kreikaksi jo ennen Jeesuksen aikaa, ja siksi Septuaginta paljastaa miten he, juutalaiset, itse jakeet tulkitsivat.

Tässä vain unohtuu yksi pikku juttu. Nimittäin alkuperäinen, rabbien kääntämä Septuaginta sisälsi VAIN viisi Mooseksen kirjaa, ei muuta. Ei Psalmeja, ei Jesajaa, ei Jeremiaa. Septuagintakortti on siis arvoton.

Tuo alkuperäinen juutalaisten tekemä Septuaginta on aikoja sitten hävinnyt. Sitä ei ole käytettävissä. Nykyiset "septuagintat" mihin teologit vetoavat, on tehty vasta ensimmäisinä vuosisatoina, kristittyjen toimesta ja tarpeisiin! Ne on tehty kirkkoisien alaisuudessa, antisemitismin hengessä. Onko siis mikään ihme että ne toimivat UT:n väärennösten alibina? Juuri siihen tarkoitukseen ne on tehtykin.

Juutalaisia on jopa syytetty heprean tekstin peukaloinnista, vastareaktiona kristinuskoon. On esitetty että UT:n kirjoittajat lainasivat jotain alkuperäisempää tekstiä! Jota juutalaiset olisivat sitten kristinuskon tultua muuttaneet. Qumranin vanhat kirjakäärölöydöt kuitenkin todistavat että Tanakh on nykypäivänä uskomattoman tarkasti sama kuin jo ENNEN kristinuskon syntymistä. Löytö vaiensi syyttäjät. Qumranin teksteissä Psalmi ei puhu käsien ja jalkojen lävistämisestä, eikä neitsyt tule raskaaksi. Ei ennen kristinuskoa eikä sen jälkeen.

On selvää että jossakin on raato, mutta hajun lähdettä täytyy nyt etsiä muualta.

Ja tämä oli tosiaan vain jäävuoren huippua.

Tovia Singer aiheesta 

Seuraavaksi: Matteus ja vasara