Hebrealainen evankeliumi, osa 4

22.05.2020

Mikä on UT:n ajan iso konteksti?

Johannes kastaja tuli ja saarnasi valtakunnan evankeliumia. Se tarkoittaa; Jeremian, Jesajan, Hesekielin ja Hoosean evankeliumia. Johannes kastaja puhui kadonneille heimoille ja Juudalle. Niille nimittäin valtakunnan evankeliumi on tarkoitettu. Hänen viestinsä oli: "Kääntykää, sillä kuningaskunta on tullut lähelle". Kääntyä sana tarkoittaa: "palatkaa takaisin". Samoin se voidaan kääntää; "tehkää parannus". Parannus MISTÄ?

Johannes kastaja sai suuren kansansuosion. Valtavat ihmisjoukot halusivat kastaa itsensä tähän parannukseen. Samoin Jeshuan saarnaama valtakunnan evankeliumi keräsi massoittain kuulijoita. Miksi? Yleensä parannussaarnojen suosio on miinusmerkkinen. Mistä parannuksesta, mistä kääntymisestä, mistä kotiinpaluusta oikein oli kysymys?

Olemme unohtaneet kontekstin.

Konteksti on että vain Juuda on liitossa Herran kanssa. Se on harhassa, mutta ei hylätty. Juuda ei koskaan saanut erokirjaa, kuten Israel sai (Hoosea).

Juuda on siis kotona, Israel sen sijaan jäi pakkosiirtolaisuuden jälkeen ulkoruokintaan. Suuri osa israelilaisista tiesi vielä Jeshuan aikana ketä he ovat. Heitä asui kaikkialla tunnetussa maailmassa. Osa heistä palveli epäjumalia, osa taas oli ns. jumalaapelkääviä pakanoita, eli he riippuivat kiinni Tooran ja profeettojen lupauksissa. Tämä joukko odotti Messiaan aikaa, jolloin Elohim jollain mystisellä tavalla ottaisi heidät takaisin liittoon, takaisin osaksi Israelia.

On muuten ihan hyvä tietää että UT:n aikana Israelin kadonneita heimoja kutsuttiin yleisesti nimellä "pakanat". Kun UT:ssa lukee sana pakana, se voi siis tarkoittaa joko luonnollista pakanaa, TAI Israelin kymmeneen pakanaheimoon kuuluvaa. Kontekstista voi päätellä.

Room.9:24 Ja sellaisiksi (kirkkauden astioiksi) hän myös on kutsunut meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista, (ja nyt tulee se konteksti)
9:25 niinkuin hän myös Hoosean kirjassa sanoo: "Minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani.
9:26 Ja on tapahtuva, että siinä paikassa, jossa heille on sanottu: 'Te ette ole minun kansani', siinä heitä kutsutaan elävän Elohimin lapsiksi."

Mitä tarkoitttaa sana pakana Hoosean kirjassa? Kuka Hooseassa on tuo "ei minun kansani". Koko Hoosean kirja on Israelin ja Herran rakkausdraamaa. Hoosea puhuu siinä Israelin pakanaheimoista, eli Efraimista. Se oli pois lähetetty vaimo, "ei minun kansani, ei minun rakkaani". Lupaus on heille. Me kuitenkin olemme varastaneet nuo Paavalin ja Hoosean sanat koskemaan koko pakanamaailmaa.

Kymmenen pisteen kysymys: Lainaako Paavali profeettoja mielivaltaisesti, siten että hän irrottaa jakeita asiayhteydestä, ja laittaa ne tukemaan jotain uutta oppia??? Vai tekivätkö sen tempun vasta kirkkoisät.

Ef.3:6 että näet pakanatkin ovat kanssaperillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Messiaassa Jeshuassa evankeliumin kautta..

Niin minkä evankeliumin kautta? Lukiko Paavali iltaisin profeettoja vai kirkkoisiä? Evankeliumi on hebrealainen ilosanoma, joka yhdistää Efraimin takaisin kanssaperilliseksi, yhteen ruumiiseen Juudan kanssa. Tämänkin jakeen pakana-sana tarkoittaa siis hebrealaisia. Ei Paavali muuttanut sanan "evankeliumi" merkitystä yhtään mihinkään. Sen tekivät kirkkoisät.

Paavalin uskonnossa, kun vaimo pettää miestään, kuten Israel petti Herraa, vaimo on miehelle yhtä kuin kuollut. Alammeko nyt ymmärtää Paavalin julistamaa valtakunnan evankeliumia:

Ef.2:1 Ja Elohim on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne..

Matt.1:21 Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jahushua, sillä hän on pelastava / tekevä eläväksi minun kansani sen synneistä.

Aramean versiossa "pelastava" on myös "tehdä eläväksi". Hän on eläväksi tekevä Elohimin kansan, joka oli kuollut synteihinsä. Messiaan funktio täysin sopusoinnussa kaikkien profeettojen kanssa. Hän tuli etsimään sitä mikä oli kadonnut. Herättämään sen mikä oli kuollut. Palauttamaan Efraimin liittoon ja veljet yhteen. (Jeremia, Hesekiel, Jesaja, Hoosea, ym.)

Kirjoituksia tuntematta kristikunta on antanut näille sananpaikoille oman merkityksensä, välittämättä alkuperäisestä kontekstista. Mikä ihmisryhmä kirjoitusten mukaan oli hajaantunut kuin lauma vailla paimenta? Mikä ihmisryhmä oli kuollut synteihinsä? Ei Paavali puhunut irrallaan kirjoitusten kontekstista. Ei hän luonut uusia käsitteitä, ei perustanut uutta uskontoa.

Hän puhui tasan siitä ryhmästä jonka KIRJOITUKSET ilmoittivat kuolleen synteihinsä ja rikkomuksiinsa. Puolet profeettojen teksteistä huutaa Elohimin tuskaa juuri tästä kuolemasta. Kyseessä on Israel!

Messiaan funktio: Joh.11:51,52 ..vaan koska hän (Kaifas) oli sinä vuonna ylimmäinen pappi, hän ennusti, että Jeshua oli kuoleva kansan edestä, eikä ainoastaan tämän (Juudan) kansan edestä, vaan myös kootakseen yhdeksi hajalla olevat Elohimin lapset.

Sen ajan lukija tiesi ketä olivat "hajallaan olevat Elohimin lapset". Me vain emme tiedä. Ei Johannes keksinyt termiä päästään. Liitosta ulos joutuneita Israelin heimoja kutsuttiin siihen aikaan paitsi pakanoiksi, myös "niiksi jotka ovat kaukana", "hajallaan oleviksi", sekä "muukalaisiksi".

1.Piet.1:1 Pietari, Jeshuan Messiaan apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa,

Vertaa:

Jaak.1:1 Jaakob, Elohimin ja Herran Jeshuan Messiaan palvelija, lähettää tervehdyksen kahdelletoista hajalla asuvalle sukukunnalle.

Kaikissa Pietarin mainitsemissa paikkakunnissa asui paljon hebrealaistaustaista väkeä. Juutalaiset tiesivät missä heitä asui, mutta heitä ei kutsuttu hebrealaisiksi, sillä he olivat "vieraantuneet lupauksen liitosta", "vailla Israelin kansalaisoikeutta". He eivät enää olleet Israel. Mutta nyt:

Ef.2:19 Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Elohimin perhettä,

2:12 että te siihen aikaan olitte ilman Messiasta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraantuneet lupauksen liitosta, ilman toivoa ja ilman Elohimia maailmassa;
2:13 mutta nyt, kun olette Messiaassa Jeshuassa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Messiaan veressä.

Nimitys "ne jotka kaukana ovat" tulee esim Hes.11:15,16 "Ihmislapsi, sinun veljesi, sinun veljesi, sukulaisesi ja koko Israelin heimo, kaikki, joille Jerusalemin (Juuda) asukkaat sanovat: 'Olkaa te vain kaukana Herrasta, meille (vain) on tämä maa annettu perinnöksi!'

Pietarin saarna Ap.2:

Ap.2:39 Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, Elohim, kutsuu."

Eli kenelle? Kenelle Pietari tässä puhui? Jakeet 8-10: "Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet?
2:9 Me parttilaiset ja meedialaiset ja eelamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa ja Kappadokiassa, Pontossa ja Aasiassa,
2:10 Frygiassa ja Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puoleisen Liibyan alueilla..

Yksi kysymys: Mitä nämä tuhannet vierasmaalaiset oikein tekivät Jerusalemissa Shavuot juhlan aikaan? On väärä käännös jakeessa viisi, että he asuivat Jerusalemissa. Jae yhdeksän sanoo ihan muuta. He asuivat Jerusalemissa vain juhlan ajan, eivät pysyvästi. He olivat tulleet juhlille! On vain yksi syy miksi pakana tulee pitkän matkan Jerusalemiin juhlille.

Nämä "pakanat" olivat Israelin kymmentä heimoa; hebrealaisia! Heille Pietari puhuu, nimittäen heitä "niiksi jotka ovat kaukana". Koska nämä "kaukana olevat" tottelivat Tooran käskyä tulla juhlille, he olivat paikalla juuri tuona Shavuotina kun Pyhä Henki vuodatettiin. Ja juuri heille evankeliumi olikin tarkoitettu: kaikille jotka "kaukana ovat", kaikki jotka Elohim kutsuu - takaisin liittoon, takaisin KOTIIN.

Kääntyä / palata / tehdä parannus ovat yksi ja sama asia. Meillä on mahdollisuus kääntyä pois täsmälleen samasta Jerobeamin synnistä, joka meidät aikoinaan eksytti vieraille kukkuloille. Armo ja evankeliumi otetaan vastaan kääntymällä uskossa takaisin kotiin, hebrealaiseksi, kuuliaiseksi Tooralle.

Jos kuulet Hänen äänensä, olet Hänen kansaansa. Biologista tai hengellistä, sillä ei ole väliä. Hän sanoo: "Minun lampaani kuulevat minun ääneni".

Ei ole muuta tapaa ottaa Jeshua / uusi liitto / evankeliumi vastaan kuin kääntyä ja palata kotiin, hebrealaiseksi, Tooraan. Ei ole muuta tapaa uskoa Häneen kuin hylätä sunnuntaipyhät, joulut, siansyönti, kaikki Jerobeamin synti. On tultava alas uhrikukkulalta, eli kirkonmäeltä. Parannus on mahdollista vain uskon kautta, vain lupauksen voimasta. Vain ilosanoman kautta tullaan hebrealaiseksi, siksi se on mahdollista kaikille, jotka kuulevat.