Efraim, osa 2

26.05.2020

Room.11:25 Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi (Juudan osalta) kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut,

Kreikan kieli on kakka housussa tässäkin kohtaa. Suomentajien "pakanain täysi luku" on täysi arvaus. Englannin "pakanoiden täyteys" vastaa kreikkaa, mutta ei tarkoita oikein mitään. Luvun konteksti huomioiden Paavalin täytyy sanoa: kansojen suuri paljous. Hebreaksi mela ha goyim. Se on "pakanoiden / kansojen täyteys", eli "suuri paljous". Paavali lainaa Jaakobin kuolinvuoteen sanoja! Profeetallinen termi joka koskee - Efraimia.

Eli kun Efraim, kadonneet heimot, on tullut sisälle - silloin pelastuu koko Israel, kuten seuraava jae ajatusta jatkaakin; "ja niin kaikki Israel on pelastuva". Paavali ei tosiaan nimitä Juudaa koko Israeliksi. Kaikki Israel on kaksitoista heimoa!

Mikä edes on Paavalin julistama salaisuus? Mikä on evankeliumin salaisuus?

Joh.11:49 Mutta eräs heistä, Kaifas, joka sinä vuonna oli ylimmäinen pappi, sanoi heille: "Te ette tiedä mitään
11:50 ettekä ajattele, että teille on parempi, että yksi ihminen kuolee kansan edestä, kuin että koko kansa hukkuu."
11:51 Mutta sitä hän ei sanonut itsestään, vaan koska hän oli sinä vuonna ylimmäinen pappi, hän ennusti, että Jeshua oli kuoleva kansan edestä,
11:52 eikä ainoastaan tämän (Juudan) kansan edestä, vaan myös kootakseen yhdeksi hajalla olevat Elohimin lapset.

Evankeliumin salaisuus josta Paavali puhuu, on hänen ilmestyksensä Messiaasta, joka ei tullut vain juutalaisia varten, vaan KOKO Israelia varten. Ennalleen asettamaan Valtakunnan. Paavalilla oli ilmestys Elohimin uskollisuudesta, joka ylittää kaiken käsityskykymme.

Ef.2:17 Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat.

Tuota evankeliumia julistivat myös Johannes kastaja ja Messias. Tehkää parannus, valtakunta on lähellä; pääsette takaisin liittoon. Juudan uskonnolliset johtajat eivät pitäneet valtakunnan evankeliumista. Heidän mielestään kaikki oli hyvin, kun he saivat kontrolloida kansaa, ja sulkea taivasten valtakunnan "pakanoilta".

Jeshua ei ollut kiinnostunut Jerusalemista muutoin kuin juhlien aikaan. Hänen kadonneensa olivat muualla.

Matt.4:15 "Sebulonin maa ja Naftalin maa, meren tie, Jordanin tuonpuoleinen maa, pakanain Galilea -
4:16 kansa, joka pimeydessä istui, näki suuren valkeuden, ja jotka istuivat kuoleman maassa ja varjossa, niille koitti valkeus.

Miksi tuo oli pakanoiden aluetta? Mitä tarkoittaa kansa joka on pimeydessä? Miksi galiealaisista ei pidetty "parempien" juutalaisten keskuudessa? Ketä tuolla pääasiassa asui? Heidän murteensa oli eri kuin juutalaisten.

Mikä oli Pietarin ja Andreaan tausta? Eivät kai kaikki opetuslapset juudan heimoa olleet? Luultavasti he edustivat monia heimoja. Eivät tosin kahtatoista eri heimoa, sillä heissä oli veljeksiä.

Miksi Jeshua asettui asumaan juuri tuonne, Genesaretin ympäristöön? Hän saarnasi valtakunnan evankeliumia siellä, ja paransi sairaita.

Tässä vaiheessa Matteus katsoo tärkeäksi mainita: "Ja maine hänestä levisi koko Syyriaan.." (4:24)

Miksi juuri Syyriaan? Entisen Assyrian valtakunnan alueelle? Jonne pakkosiirtolaiset oli levitetty vuosisatoja aiemmin. Ja mikä maine? Kenelle?

Entä mitä tämä tarkoittaa?

Joh.7:34 Silloin te etsitte minua, mutta ette löydä; ja missä minä olen, sinne te ette voi tulla."
7:35 Niin juutalaiset sanoivat keskenään: "Minne tämä aikoo mennä, koska emme voi löytää häntä? Eihän vain aikone mennä niiden luo, jotka asuvat hajallaan kreikkalaisten keskellä, ja opettaa kreikkalaisia?

Siis hä? Viitataan joihinkin, jotka asuvat hajallaan kreikkalaisten keskellä, ja joita sanotaan kreikkalaisiksi? Eihän lauseessa ole mitään järkeä - paitsi jos.. jos otetaankin UT:n ajan iso konteksti huomioon. Entistä Efraimia (10 heimoa) kutsuttiin tuohon aikaan kreikkalaisiksi, syyrialaisiksi, jne. eli pakanoiksi. Sitä he olivat.

Heitä kutsuttiin myös "hajallaan asuviksi", "muukalaisiksi", ja "niiksi jotka ovat kaukana" (esim. Hes11:15)

1.Piet.1:1 Pietari, Jeshuan Messiaan apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa,

Ap.2:39 Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.

Entä miksi pakanat yleensä ottivat vastaan Israelin Messiaan? Miksi uusia seurakuntia syntyi missä vain Paavali kulki? En ollut koskaan osannut kysyä tätä, mutta sitä sopii todellakin kysyä. Pakanoilla oli kyllä jumalia omasta takaa. Eivät he tarvinneet mitään pelastusta! Useimmissa paikoissa he vihasivat juutalaisia, eivätkä juutalaisetkaan mielellään asioineet pakanoiden kanssa. Nyt yhtäkkiä kaupunkiin marssii Paavali ja sanoo; "hei, haluaisin esitellä teille juutalaisen rabbin; Jeshuan - tulkaa Hänen lahkoonsa, tehkää parannus, niin saatte synnit anteeksi ja Israelin Jumala ottaa teidät liittoonsa."

Miksi ihmeessä ketään olisi kiinnostanut?

Miksi syntyi suuri ilo ja herätys Samariassa Filippuksen puhuttua heille.

Vai oliko ilosanoma kenties hieman erilainen kuin kuvittelemme? Kuulivatko kadonneet lampaat kaivatun äänen: "Tulkaa kotiin, minun rakkaani."

Ketä olivat UT:n ajan "jumalaapelkääväiset" jotka eivät olleet juutalaisia. Kornelius, Lydia ym. Mitä nuo kaikki ei-juutalaiset edes tekivät synagoogissa? Miksi he joka sapatti tulivat kuulemaan juutalaisten Tooraa?

Miksi etiopialainen hoviherra halusi ymmärtää Jesajan kirjaa?

Room.9:24 Ja sellaisiksi hän myös on kutsunut meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista,
9:25 niinkuin hän myös Hoosean kirjassa sanoo: "Minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani.
9:26 Ja on tapahtuva, että siinä paikassa, jossa heille on sanottu: 'Te ette ole minun kansani', siinä heitä kutsutaan elävän Jumalan lapsiksi."

Jos Paavali tässä puhuu kenestä tahansa pakanoista, miksi oi miksi hän tukee sanojaan lainaamalla Hooseaa? Hoosea kun puhuu nimenomaan Efraimista noilla ihmeellisillä sanoilla. Herra antoi Israelille erokirjan, ei pakanoille. Israel on se erotettu vaimo, eläessään kuollut, kadonnut lammaslauma. Vailla Israelin kansalaisoikeutta, VIERAS lupauksen liitolle, ILMAN Jumalaa ja ilman toivoa maailmassa. HUKASSA.

Israel on tuhlaajapoika, se nuorempi veli, Efraim, lempilapseni. Vanhempi veli on Juuda, joka on raatanut liikaakin, ymmärtämättä lepoa. Kysymättä vohlaa. Efraim on juhlinut kaiken mitä irti sai, kääntänyt armon irstaudeksi, ja lopulta (toivottavasti) menee itseensä. En ansaitse että minua pojaksesi kutsutaan.


Kolmososaan