Creating angels 1

08.01.2021

Jaan muistiinpanoja joita kirjoitin rabbi Yaakov Cohenin opetussarjasta Creating angels.

Seassa on joitain omia ajatuksia, mutta suurin osa tuosta sarjasta. Cohen ei ole messiaaninen. Haluan tuoda esille juutalaisen mystiikan kauneutta, varsinkin sen uskonhenkisyyttä ja armokeskeisyyttä.


Vanhurskas elää uskosta, opettaa juutalaisuus.

Soittimien virittämiseen on käytetty äänirautaa. Jos äänirauta on tehty värähtelemään esim 440 hertsin taajuudella (440 värähdystä per sekunti), kuuluu sitä kopauttaessa sävel a. Kyseinen äänirauta ei voi tuottaa mitään muuta säveltä, a on sen värähtelytaajuus. Kun soiva äänirauta koskettaa toista samanlaista, myös toinen alkaa soida a-säveltä. Ne resonoivat keskenään. Mutta jos a:n äänirauta koskettaa jonkin muun taajuuden rautaa, värähtely tukahtuu. A:n äänirauta ymmärtää vain omaa kieltään.

Samoin ihmisen tunnetila on energia, värähtelytaajuus, joka vetää puoleensa vain saman värähtelytaajuuden kokemuksia. Jos tunteemme luovat synkän värähtelyn, tulevat myös kokemuksemme olemaan synkkiä. Esim pelon ajatus synnyttää tunne-energian, jonka taajuus vetää puoleensa pelon kokemuksia. Toimitus on tilauksen mukainen. Tämä laki toimii jokaisen arjessa koko ajan.

Eräällä äidillä (Cohenin tutun tuttu Amerikassa) oli järjetön pelko että hänen tyttärensä kidnapataan. Todennäköisyys tähän oli täysin olematon, mutta kun hän tarpeeksi pelkäsi, niin todella tapahtui.

Ei pidä pelätä mitään muuta kuin Herraa. Juutalaisuus edellyttää mielentilan hallintaa. Siihen löytyy myös keinot.

Ymmärsi tai ei, ihminen luo koko ajan jotain. Jokainen intensiivinen (tunnepitoinen) tahdon ajatus, sana tai teko luo muutosvoiman, värähtelyn, energian, lähettilään - eli enkelin. Hyödyllisen tai haitallisen kaverin, joka on ohjelmoitu toteuttamaan lähettäjänsä tahto. Lähetti on olemassa vain yhtä tarkoitusta varten, se resonoi vain omaa taajuuttaan. Se tekee juuri sitä, mistä tunteesta / tahdosta se syntyi. Se ON tuo tahto.

Tahto on maailmankaikkeuden alkuvoimaa. Kaikki mitä on, on olemassa jonkun tahdosta. Ja kaikki mikä pysyy, pysyy jonkun tahdosta. Mikään ei pysyisi sekuntiakaan, ellei Herra tahtoisi sen pysyvän. Herran teot tottelevat Häntä, ihmisen teot tottelevat ihmistä.

Näin luodaan ja ylläpidetään sekä hyvää että pahaa. Sairaus, terveys, köyhyys, menestys jne, eivät tule sattumalta. Jokaisella on koko ajan tilauksia ja kestotilauksia sisässä eri asioista. Toimitus on täsmälleen tilauksen mukainen. Tämä on helpompi tunnistaa ensin negatiivisissa asioissa. On helppo huomata että pelot toteutuvat. Joku voi jo nuorena pelätä sairautta johon hän lopulta kuolee. Kolarin ajaa se joka sitä aina pelkäsikin. Lisäksi peloilla on taipumus vetää puoleensa toisia pelkoja.

Mutta jos se toimii negatiivisessa, se toimii myös positiivisessa. Kun tiedämme miten tilauksen ja toimituksen laki toimii, voimme oppia tilaamaan hyviä asioita. Värähtelytaajuus on avain. Täytyy kokea se tunne, jonka kokisi kun tilaus saapuu. Se tunne on kyseisen toimituksen värähtelytaajuus. Se on kyseisen paketin energia, lähettienkeli. Täytyy kokea kuin olisi jo perillä, kuin paketti jo olisi käsissä. (Uskokaa saavanne niin se teille tulee.)

Asia on olemassa jo ennen kuin se näkyy. Tämän takia juutalaisuus opettaa että rukousvastaukset täytyy ottaa vastaan ENNEN kuin ne voivat näkyä. Jos pyydän jotain, se on minulla sillä hetkellä kun alan odottaa (kaveh) sitä varmana että se tulee. Kaveh energia luo asian.

Kaveh käännetään toivoksi, mutta se on paljon enemmän. Samaa sanajuurta on mikveh, puhdistava kasteallas. Kun joku upottautuu mikveen hän ei sieltä noustessaan toivo olevansa puhdas, vaan hän tietää, hän odottaa ilman muuta olevansa puhdas. Samoin kun joku rukoilee ja uskoo saavansa, hän on tässä varmassa odotuksen tilassa, kaveh. Hän on jo saanut mitä pyysi, nyt hän vain ilolla odottaa hetkeä jolloin se näkyy. Tämä tunne-energia, tämä ilon värähtelytaajuus ON tilatun asian ydin. Jos jollain on ydin, hänellä on jo asia. Näkyvä kuori tulee päälle kyllä, kunhan ydin on hallussa. Näkymätön on todellisempaa kuin näkyvä.

Oma kommentti loppuun: Tämähän on helppoa. Tilaus laitetaan vain resonoimaan halutun toimituksen kanssa, niin toimitus on varma, koska tilaus jo loi sen. Tähän asti helppoa.

Mutta sitten tulee ongelma. Nimittäin ihmisen kyky hallita tilausta. Kyky hallita ajatuksensa, tunteensa, lähettämänsä voimat. Jos ihmisen tilaus vaihtelee, hän lähettää matkaan ristiriitaisia kavereita jotka tappavat toisensa. Jos ihminen jakaantuu itseään vastaan, hän ei voi pysyä pystyssä. Hänellä ei ole tahtoa, oman maailmansa luomisvoimaa.

Eräs suomalainen kansanparantaja / verenseisauttaja paljasti salaisuuden: "Ei siinä (yliuonnollisen tekemisessä) mitään noituutta tai temppuja tarvita. Pitää vain olla luja tahto. Ei saa epäillä."

"Jos joku sanoisi tälle vuorelle, "kohoa ja heittäydy mereen", eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi." (Mark.11:23)

Aramea sanoo epäillä verbin tilalle "eikä ole jakaantuneella sydämellä".

Sydämen jakaantuneisuus tekee ihmisestä heikon. 

Baal Shem Tov opetti että yksilön lunastus, kotiinpaluu, alkaa ajatuksista. Ajattelu on palautettava maanpaosta, jonne paha taipumus sen ajoi. Ihminen on ajettu ulos itsestään, ulos totuudesta. Rajoittunut ajattelu, eli mielen linnakkeet on se maanpako.

Sana käskyt, mitsvot, tulee sanasta "yhteys". Niiden avulla korjataan yhteys. Ihminen parannetaan, vedetään lähelle, lunastetaan. Herra antoi Tooran rakkaudessaan, koska haluaa vetää ihmisen lähelleen.


Seuraava osa