Jes. 53 ei puhu rististä


Rabbi Tovia Singerin selkeää rautalankaa Jesajasta. Kaksi tärkeää kysymystä: Kenestä puhutaan ja kuka on puhuja.

Kuka siis on "Herran palvelija" joka kärsii muiden syntien takia, ja sitten ylennetään? Kirjahan ei ala luvusta 53.

Jesaja 41:8-9 Sinä Israel olet palvelijani, Jaakob jonka olen valinnut..

Jes.42:1-7 Katso palvelijani jota tuen, valittuni, johon sieluni on mieltynyt. Olen pannut henkeni häneen (Israel), hän levittää kansoihin oikeuden. Ei hän huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, suitsevaa kynttilänsydäntä hän ei sammuta. -- merensaaret odottavat hänen opetustaan. Minä Herra -- olen tarttunut käteesi, varjellut sinut ja pannut sinut (Israelin) kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi, avaamaan sokeat silmät, päästämään sidotut vankeudesta, pimeydessä istuvat vankihuoneesta.

Koko ajan siis puhutaan samasta palvelijasta, tarkista lukemalla luvut kokonaan.

Matteus repii kylmästi Israelin pois tästä roolista ja istuttaa pokkana Jeesuksen tilalle. Valittu palvelija, Jumalan rakas johon Hänen sielunsa on mieltynyt, johon Jumala on laittanut henkensä, jonka ääntä ei kuulla kaduilla, joka vie kansoille oikeuden ja on pakanoiden toivo ja valkeus. (Matt.12.17-21)

Tämä on törkeää Tanakhin raiskaamista. Jokainen voi helposti tarkistaa asian lukemalla Jesajaa. Kaikki tuo sanotaan Israelista.

Nämä profetiat liitetään Jeesuksen tekemiin ihmeisiin. "Avaamaan sokeat silmät, päästämään sidotut (riivatut) vankeudesta.." Hienoa, mutta unohtui että se on Israel jolle tuo kunnia on luvattu. Merensaaret odottavat Israelin opetusta, eivät Jeesuksen. Israel on laitettu kansoille liitoksi, avaamaan sokeat silmät ja päästämään (epäjumaliin ja tietämättömyyteen) sidotut vankeudesta. Tämä tulee tapahtumaan.

Seuraava luku taas toistaa kuka on "palvelija".

Jes.44:1 Mutta nyt kuule, Jaakob, palvelijani, Israel valittuni.

Koko ajan lähestytään Jesajan kuuluisaa lukua 53. Tarkataan siis haukkana Jesajan kontekstia termille palvelija.

Jes.49:3 ..Sinä olet minun palvelijani, sinä Israel, jossa minä osoitan kirkkauteni..

Tässä ei puhuta koko kansasta, johon kuuluu myös jumalattomia. "Palvelija" on se uskollisten joukko, jäännös, joka pysyy liitossa. Heissä Herra tulee osoittamaan kirkkautensa. (Esim. Sef.3:12-13) Tämä maan hiljaisten joukko on hajaantuneiden heimojen toivo, kuin myös koko maailman.

49:6 ..Liian vähäistä on sinulle, joka olet palvelijani, kohottaa ennalleen (vain) Jaakobin (eksyneet) heimot ja tuoda takaisin Israelin säilyneet; panen sinut pakanoiden valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti.

Huomaamme että koko ajan Herran palvelijasta, Israelin uskollisista, on puhuttu yksikössä. "Sinä" tai "hän". Kansasta puhutaan kuin henkilöstä. Vedetään happea ja valmistaudutaan lukuihin 52 ja 53, jotka, yllätys yllätys, ovat JATKOA edellisille luvuille.

52:13-15 Katso palvelijani (Israel) menestyy, hän on nouseva, kohoava ja sangen korkea oleva. Niinkuin monet kauhistuivat häntä - sillä niin runneltu, ei enää ihmisenkaltainen, oli hänen muotonsa, hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo - niin hän on saattava ihmetyksiin monet kansat, hänen tähtensä (kansojen) kuninkaat sulkevat suunsa. Sillä mitä heille ei ikinä ole kerrottu, sen he saavat nähdä..

Eli edelleen puhutaan samasta palvelijasta. On kontekstin kannalta tärkeä tietää myös KUKA puhuu. Äskeinen "katso palvelijani.." oli tietenkin Herran repliikki.

Mutta nyt, luvun 53 jakeissa 1-8 pakanakansat puhuvat Israelista. Nuo edellisten jakeiden kansat joita juuri pyydettiin katsomaan mitä Israelille tapahtuu. (52:14,15). Nimittäin Herran palvelija Israel oli runneltu, kauhisteltu, ei enää ihmisen kaltainen (kansasta puhutaan kuin ihmisestä), mutta lopulta kansojen kuninkaat hämmästyvät ja sulkevat suunsa. He näkevät jotain uskomatonta liittyen Israeliin. Sitten näiden kansojen / kuninkaiden puheenvuoro alkaa 53 alusta. Teksti vaihtuu me-muotoon. He kertovat mitä uskomatonta näkevät:

Kuka uskoo meidän julistuksemme. --- Hän (Israel) kasvoi kuin vesa, kuin juuri kuivasta maasta. -- Ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies (joo, Jesaja puhuu Israelista kuin ihmisyksilöstä), halveksittu, emme pitäneet häntä minään. Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän oli haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä rauha olisi ja hänen haavojensa kautta olemme parantuneet.

Jesajan mukaan Israelin nöyrien ja hiljaisten joukko on se kerittävä lammas, se äänetön karitsa joka alistuu piinaan. Israelista tehtiin se "syntipukki" jonka päälle heitettiin syntivelkamme (jakeet 6 ja 7).

Nyt, joka vähänkään tuntee historiaa, tietää että tämä on enemmän kuin totta. He ovat aina saaneet tallausta, ruoskaa, syytöksiä, piinaa, muidenkin edestä. Mitä tahansa on tapahtunut, juutalaisille se on kostettu. Eivätkä he ole vastanneet vihaan, eivät ole puolustautuneet.

Kun luvut lukee yhdessä näkee että 53:1-8 on pakanakansojen repliikki.

53:8 "..kansani rikkomuksen tähden heitä rangaistiin". Tässä on monikko "heitä", mikä myöskin vahvistaa että ympäröivien jakeiden "hän" on ihmisjoukko, ei yksilö. Ei Jeesus. Sana voitaisiin teoriassa kääntää myös yksiköksi. Mutta jotakin kertoo että kristityt itse ovat kaikissa muissa kohdissa (5 kertaa Jesajassa) kääntäneet sanan monikoksi, ja vain tässä yksiköksi (KJV, NIV ym). Kristityt käännökset sanovat: "..kansani rikkomuksen tähden häntä rangaistiin". Eiväthän he voi kääntää kärsijää monikoksi, vaikka se olisi ilmeisintä. Esim Jes.48:21 kristityt kääntävät saman sanan monikkona, vaikka se sielläkin on yksikköjen keskellä, ihan kuten tässäkin. Lisätietoa.

Lukipa siinä häntä tai heitä, se viittaa kuitenkin ryhmään, ei yksilöön. Konteksti on kiistaton.

Israel todella "saattaa ihmetyksiin", eli järkyttää kansoja. Miksi miljoonat pakanat ahmivat holokaustista kaikki kirjat ja dokumentit? Miksi jopa 1.5 miljoonaa ihmistä käy Auschwitzissa vuosittain? Kaikkialta maailmasta. Mitä he sieltä hakevat? Miksi niin monilla on tarve "nähdä" heidät, heidän kärsimyksensä ja myöskin uskomattomat saavutuksensa; "katso, palvelijani menestyy..".


Jes.53:10, Jos hän tekee itsensä vikauhriksi, hän näkee jälkeläisiä ja elää kauan ja Herran tahto toteutuu hänen kauttaan.

Tässä käytetty sana "jälkeläisiä" tarkoittaa aina biologisia jälkeläisiä. Niitä ei Jeesuksella ollut.

Vikauhri, syyllisyysuhri ei tarkoita uhria synnin edestä. Mitä se tarkoittaa, Rabbi Singer selittää tämän videon lopussa.

Jesaja 53 lisää ja tarkemmin. 

Seuraavaksi: Septuagintakortti