Rabbien opetuksia fyysisestä suhteesta


Lähteinä useampi rabbi. Muotoilu omaa.

Seksuaalienergia on elämänenergiaa. Elämä tulee Jumalasta ja on Jumalaa. Tämä energia on siis erittäin pyhää. Pyhyyttä kunnioitetaan ja verhotaan hienotunteisuudella. Miehet ja naiset eivät puhu intiimeistä asioista keskenään, puolisoita lukuunottamatta. Kyse ei ole häpeästä, vaan juuri päinvastoin. Arvokkaimmat asiat pidetään kassakaapissa, eikä esitellä kaikille.  

Tietyn miehen ja naisen välinen vetovoima johtuu siitä että he ovat yhtä sielua, olivat jo ennen maan päälle tulemista. Sielu syntyy kahteen ruumiiseen ja aikanaan Jumala tuo puolikkaat yhteen. Tämä ei ole näin simppeliä, mutta karkeasti näin ihannetapauksessa.  Suhde voi olla hyvä vaikka kyseessä ei olisi sielunkumppani. 

Seksi ei voi olla pelkästään fyysistä. Se on "taikuutta", joka luo taivaallista todellisuutta. Rabbit korostavat että aina syntyy jotain, kun näillä energioilla pelataan. Aina saa alkunsa jonkinlainen "lapsi". Seksuaalienergia on pyhä jumalallinen luomisvoima, jota ei voi käyttää leikisti. Se on ohjelmoitu väistämättä luomaan jotain.

"Pimeys" tekee kaikkensa varastaakseen tätä alkuvoimaa. Kun hengen maailmassa kyse on sielujen yhtymisestä uuden elämän luomiseksi, voidaan kysyä mihin tai kehen ihminen yhtyy puuhatessaan yksin? Millaisia "lapsia" tästä yhtymisestä syntyy? 

Turvallisesti sitoutuneet voivat käyttää tätä "ydinenergiaa" korjaamiseen, parantamiseen, taivaan ja maan yhdistämiseen, johon se on tarkoitettu. Jos ei-juutalainen pari asuu pysyvästi yhdessä, he ovat taivaan silmissä naimisissa. Virallinen sitoutuminen on kuitenkin suositeltavaa.

Intiimi yhteys on kiellettyä päihteiden vaikutuksen alaisena. Se on kielletty puolisoiden välillä eropäätöksen jälkeen. Tunteeton ja intohimoton suorittaminen on kielletty. Täytyy olla halua. Muuten syntyy velttoja "lapsia", eli vedetään vääränlaista energiaa elämään. 

Nautinnollinen yhteys on Tooran käsky pareille. Miehelle on käsky tuottaa nautintoa vaimolleen, ja vaimolle on käsky nauttia. 

Kärjistetysti rabbit opettavat että miehellä on enemmän velvollisuuksia, vaimolla taas oikeuksia. Mies on vastuussa vaimon nautinnosta. Miehen kuuluu tarkkailla vaimoaan, ja olla valmis palvelemaan tätä seksuaalisesti, ilman että vaimon tarvitsee edes erikseen pyytää. Lähes kaikki keinot ovat sallittuja käskyn täyttämiseksi, jopa lelut, mikäli niitä käytetään yhdessä.

Kabbalan käsitys maskuliinisuudesta on uhrautuva antaja. Miehinen mies on se joka palvelee vaimoaan epäitsekkäästi ja nauttii siitä. Halu saada nautintoa taas on feminiininen ominaisuus. Kaikissa ihmisissä on tietenkin nämä molemmat puolet. 

Maallinen näkemys on usein että mies "saa" ja nainen "antaa". Tämä ajatusrata jättää molemmat tyhjiksi ja turhautuneiksi, sillä energian virtaussuunta on väärä. 

Länsimaisessa (kristillisessä) kulttuurissa naisen seksuaalisuus on ollut häpeällistä, tabu, eivätkä naiset siksikään uskalla olla tarpeeksi vaativia ja "röyhkeitä". Jos nainen ei ole löytänyt omaa feminiinistä energiaansa (himoa saada), mies ei ehkä myöskään löydä maskuliinista haluaan antaa. 

Mies latautuu näkymättömästä maailmasta, ylhäältä käsin. Hän "kerää salamat" ja "maadoittaa" ne vaimoonsa. Mitä korkeammalla tasolla vaimo on henkisesti, sen enemmän ja laadukkaampia "voltteja" hän ottaa vastaan. Myös mies hakee energiansa eri korkeuksilta, riippuen sielunsa puhtaudesta, esim siitä rukoileeko hän. Siksi olisi hyvä että puolisoiden arvomaailma ja henkinen kehitys olisi suunnilleen samaa tasoa. 

Rabbien parisuhdemalli kuulostaa äkkiseltään vähän epäreilulta. Nainen saa "hyväksikäyttää" miestä. Miksi judaismi antaa vallan aina "heikommalle". Nainen on rakennettu siten, että hänen (aito) seksuaalisuutensa kukoistaa vain ehdottomassa huolenpidossa. Hänen ei kuulu "antaa saadakseen", hänen kuuluu saada joka tapauksessa. Hän ei saavuta turvallisuutta kaupankäynnin tilassa. 


Seuraava osa: Lisää feminiini- ja maskuliinienergiasta universumissa 

Aviomiehen kymmenen käskyä

ohjeet ilon käskyn täyttämiseen The Laws of Ona