Noahilaisuus


Noahilaisuus ei ole erillinen uskonto. Se on yksinkertaisesti "juutalaisuutta" pakanalle. Lainausmerkit siksi että Adam, Enok, Nooa tai Aabraham eivät olleet juutalaisia, mutta tiedätte mitä tarkoitan.

Juutalaisuus on yhtä aikaa uskonto ja kansa. Noahilainen liittyy juutalaisten uskoon, mutta ei kansaan. Koska he eivät liity kansaan, he eivät ole velvoitettuja kaikkiin mitzvoihin (käskyihin). "Sama Toora kaikille" koskee kansaan liittyviä muukalaisia, siis käännynnäisiä.

Noahilaiset usein noudattavat sellaisiakin mitzvoja joihin eivät ole velvoitettuja. Noahilaiset esim voisivat syödä mitä vain, mutta harva syö. He uskovat Tooran ohjeiden olevan hyväksi sielulle ja ruumiille. Tiesihän jo Nooa arkkia lastatessaan mitkä eläimet olivat puhtaita, siis syötäviä, ja mitkä eivät. (1.Ms.7:2)

Kuka tahansa ei-juutalainen joka rakkaudesta Israelin Jumalaan tarkkailee vaellustaan ja hylkää epäjumalat, on automaattisesti Nooan lapsi, vanhurskas kansojen keskellä. Kristitty ei voi olla noahilainen, mutta muslimi voi, sillä muslimit uskovat vain yhteen, Aabrahamin Jumalaan. Monille noahilaisuus on välivaihe ennen kääntymistä juutalaisuuteen.

Noahilaisilla on oma tärkeä tehtävänsä kansojen joukossa. He ovat vastavoima antisemitismille. Tarvittaessa heistä nousee Schindlereitä.

Israel on asetettu kansojen valoksi, noahilaiset ovat myös osa tätä valoa ja välittävät sitä perille. Moni opiskelee Tooraa ja kehittyy sen ansioista. Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä ja noahilaiset pyhinä ihmisinä ovat siunaus omalle kansalleen. Hengessä he ovat yhtä juutalaisten kanssa. Myös tulevassa maailmassa heillä on yhteinen osa.

Jos noahilaisena pyydän apua, neuvoa tai rukousta rabbilta, saan sitä varmasti. Jopa uhrautuvaa, yllättävää apua. Juutalaiset arvostavat ja kunnioittavat noahilaisia, näiden ryhmien välillä on yhteys ja rakkaus, mitä kristittynä ei pääse kokemaan.

Noan laista ja sen seitsemästä käskystä löytyy helposti tietoa joten en mene niihin tässä. Käskyt ovat universaalin moraalin perusta. Käskyt ovat vain lattia, pohjataso, jokaisella on henkilökohtainen näkynsä ja tehtävänsä tässä elämässä.

Seuraavaksi: Talmud