Messiaaninen aika


Tanakhissa on sana mashiach (voideltu) 39 kertaa. Yksikään niistä ei tarkoita sitä "the messiasta", tulevaa rauhan ajan hallitsijaa. Tanakh ei lainkaan tunne sankarihahmoa joka tulisi yksilönä pelastamaan maailman, synneistä tai mistään muustakaan. Juutalaisten odottama messias on yksinkertaisesti kuningas jonka aikana ovat nähtävillä messiaanisen ajan tunnusmerkit. Tuleva hallitsija ei tuo tuota aikaa tullessaan, vaan kyseinen aika tuo hänet. Tulevasta kuninkaasta kerrotaan Tanakhissa melko vähän, mutta messiaanisesta ajasta kerrotaan paljon ja tarkasti. Hashem viestittää tällä mihin tulee keskittyä. Häneen, ei ihmiseen, ei yksilöön.

Mitä kyseisestä ajasta sitten kerrotaan? Yksi keskeisistä tuntomerkeistä on "susi asuu karitsan kanssa", eli maailmanrauha. "Maa on täynnä Herran tuntemusta kuten vedet peittävät meren". (Jes.11:9) Tämä on seurausta juutalaisten opetustehtävästä.

Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimpänä vuorista, -- ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. --"Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja vaeltaisimme hänen polkujaan; sillä Siionista lähtee Toora, Jerusalemista Herran sana. -- Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi, kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. (Jes.2:2-4)

Silloin pakanakansat kutsuvat kaikki puhtaasti Herran nimeä ja yksimielisesti palvelevat vain yhtä Jumalaa. (Sef.3:9)

Ja monet kansat, väkevät pakanakansat, tulevat Jerusalemiin etsimään Herraa Sebaotia, etsimään Herran mielisuosiota. -- Niinä päivinä tarttuu kymmenen miestä kaikista pakanakansain kielistä, tarttuu Juudan miestä liepeestä sanoen; "me tahdomme käydä teidän kanssanne, sillä olemme kuulleet että Jumala on teidän kanssanne". (Sak.8:21-23)

Missään EI lue että pakanat virtaavat Jerusalemiin "evankelioimaan", eli opettamaan juutalaisia, vaan juuri päinvastoin. Siionista lähtee Toora, se on vientituote. Pakanat tulevat oppimaan judaismia. Kukin kohdallaan voi nopeuttaa lunastuksen päivän tuloa tarttumalla jo nyt rabbia liepeestä. Heidän kauttaan eväs tulee, ei messiaanisilta (eli kristityiltä) opettajilta, jotka toimivat juuri päinvastoin, yhä kirkon hengessä, yhä pyrkimyksenä opettaa juutalaisia, jarruttaen näin lupausten täyttymistä.

Tätä Shekinan siipeen tarttumista kutsutaan Jumalan mielisuosion etsimiseksi. Hän valitsi aikanaan Aabrahamin, ja Jaakobin suvun. Heissä tulee koko maailma siunatuksi ja lunastetuksi. Jumala ei muuta mieltään, lunastus ei tule muuta kautta. Jeesuksen kautta ei ole toteutunut yksikään lunastuksen tuntomerkeistä.

JOS Toora olisi pelkkä Tanakh ilman Talmudia, miksi pakanoiden tarvitsisi tarttua judaismin liepeeseen? Kukin voisi lukea itse kotonaan, ja käyttää selitysteoksena mitä haluaa; UT, Koraani, tai naapurin Seppo. Jos suullinen Toora ei olisi the avain, miksi pakanoiden täytyy nousta Herran vuorelle, tarttua talmudistia ja kabbalistia liepeestä oppiakseen Herran tiet?

Jos Tooran voisi yleensäkin oppia kirjoja lukemalla, pakana-aivojen asetuksilla, miksi täytyy tarttua elävää ihmistä liepeestä? Siksi että ainoastaan heille on uskottu Toora joka tuo maailmanrauhan ja elämän. Vasta silloin se toteutuu, ja juuri siksi se toteutuu, että juutalaiset opettavat vihdoin Tooraa kansoille. Se on yksi messiaanisen ajan tärkeimpiä tunnusmerkkejä.

Liian vähäistä on sinulle palvelijani (Israel), kohottaa ennalleen Jaakobin heimot ja tuoda takaisin Israelin säilyneet; minä panen sinut pakanoiden valkeudeksi, että pelastukseni yltäisi maan ääriin asti. (Jes.49:6)

Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee ja Herran kunnia koittaa ylitsesi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra ja sinun ylläsi näkyy Hänen kunniansa. Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti. (Jes.60:1)

Kun juutalaiset opettavat kansoja, ihmiskunta laskeutuu vihdoin puusta. Sodat, silpomiset ja nälänhädät loppuvat. Maailma paranee sairaudestaan, virkoaa eloon. Tätä tarkoittaa valittu kansa, pappiskansa. Siksi Israel on olemassa (2.Ms.19:5-6).

Seuraavaksi: Messiaan suku ja inhimillisyys