Sydämen anatomiaa

08.11.2020

8-vuotias tyttö sai sydänsiirteen 10-vuotiaalta murhatulta tytöltä. Murha oli selvittämättä. 

Pian 8-vuotias alkoi nähdä eläviä painajaisia joissa hänet murhattiin. Äiti vei tytön psykiatrille, joka totesi etteivät tytön näyt ole mielikuvitusta vaan todellisia muistoja. Tyttö kertoi poliisille kaiken; murhaajan vaatteet, tuntomerkit, ajan, paikan, aseen jne. Näillä tiedoilla murhaaja saatiin kiinni, oikeuteen ja tuomittua. Näitä tietoja ei voinut olla kenelläkään muulla kuin uhrilla itsellään.

Monet muutkin sydänsiirrepotilaat ovat saaneet sydämen mukana muutakin kuin mekaanisen pumpun. He saavat informaatiota, muistoja, tunteita. Tässä ei ole mitään "mystistä". Joka solullakin on oma sähköinen kenttänsä, joka sisältää informaatiota. Muistot yleensäkin ovat vain sähköisiä varauksia, jännitteitä. Kehon eri kudokset viestivät monimutkaisella tavalla ja varastoivat informaatiota.


Solubiologi Glen Rein on tutkinut ajatusenergian vaikutusta fyysisiin kappaleisiin. Soluihin vaikuttaminen on suhteellisen helppoa, joten hän päätti testata jotain vaikeampaa. Kaliforniassa tehdyssä kokeessa koehenkilöt yrittivät purkaa tai kiertää kiinni DNA:n säikeitä. (Btw vissiin aika vaikeaa.) Yksi koeryhmä koski näyteputkia hyvien tunteiden vallassa, mutta ilman ajatuksia. Ei tilastollisesti merkittävää tulosta. Toinen ryhmä keskittyi ajattelemaan säikeiden purkamista tai kiertämistä, mutta ilman tunteita. Ei tulosta.

Kolmas ryhmä käytti sekä tunteita että ajatusta. He onnistuivat kiertämään DNA:n säikeitä auki ja kiinni. Syntyi mitattavia, selkeitä muutoksia. Tämä on yhtäpitävää juutalaisen opetuksen kanssa. Tehokas rukous edellyttää sekä visiota, että tunnetta. Visio on itse tilaus, tunne taas sen polttoaine, lähettienkeli.

Kuka tahansa ei pysty samaan kuin nuo koehenkilöt. He olivat harjoittaneet koko kehon koherenssia. Mitä se tarkoittaa? Mikä siis on oikeiden parantajien salaisuus? Miksi toisen rukous / haave / tavoite toteutuu, toisen ei?

Fysiikan kannalta rukous on sähkömagneettista säteilyä / aaltoja. Kaikki tuottavat niitä koko ajan. Heprean termi rukoilla (palal) merkitsee ihan vain ajatustoimintaa. Jo tämä oivallus voi muuttaa kaiken. Rukoilla, palal, merkitsee "arvioida", "tuomita". Teemme sitä joka hetki, keskimäärin 60 000 tuomiota vuorokaudessa. Mieli skannaa tilanteita, arvioi, tekee päätelmiä, eli tuomioita. Jokainen mielenliike on tuomio. Jokainen mielenliike on myös sähkömagneettista säteilyä (eli valoa).

Tuomioiden jatkuva virta määrittää millaista säteilyä (valoa) tuotamme. Tästä säteilystä vain pieni osa tulee tietoisesta mielestä. Loppu tulee kehosta, lupaa kysymättä. Eli pelottavaa kyllä, emme tiedä mitä rukoilemme. Se riippuu kunkin alitajuisesta maailmankuvasta, eli silmästä.

Kristityt eivät tunne käsitteitä "hyvä silmä" ja "paha silmä", vaikka molemmat mainitaan evankeliumeissa. Ne kun ovat juutalaisia käsitteitä. Joka tapauksessa nykyinen tiede vahvistaa juutalaisen ymmärryksen: "Jos silmäsi on hyvä, on koko ruumiisi valkeus (valonlähde)." Kirjaimellisesti tähän tulokseen on päädytty HeartMath Instituutissa. Ihmisen koko keho säteilee yhtenäistä kirkasta "valoa" silloin kun hän katsoo maailmaa "hyvällä silmällä", eli arvostaen, ihaillen, innostuneena, kiitollisena, jne. Euforisessa rakkauden tilassa ihminen on luomisvoimainen, eli "ihmeet" mahdollistuvat. Mutta vain jos KOKO keho säteilee samaa valoa, eikä mikään osa ruumiista ole "pimeä".

DNA kokeen koehenkilöt olivat oppineet hallitsemaan aaltojaan. Avainsana on koherenssi. Koherenssi tarkoittaa samansuuntaisia vaiheittaisia aaltoja. Esim laser on tehokas siksi että signaalin aallonpohjat ja huiput ovat linjassa. Aallot siis vahvistavat toisiaan, eivät kumoa. Koherenssi DNA kokeessa tarkoittaa että koehenkilöiden koko ruumis ja mieli lähettävät samaa yhtenäistä aaltoa. Aivot ja sydän ovat siis linjassa.

Mistä juutalaisuus tiesi 2000 vuotta sitten että rukous on aaltoja? Tiedettiin myös että epäkoherentit aallot eivät toimi. "Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen luulko Herralta mitään saavansa." (Jaak.1:6-7) Epäilys rikkoo koherenssin. Epävarma ei pysty tuntemaan iloa ja kiitollisuutta etukäteen siitä mitä pyytää. Sydämen ja aivojen energioiden ristiaallokko kumoaa toisensa.

Mistä he tiesivät yleensäkin että ihminen lähettää sähkömagneettista säteilyä? He nimittivät sitä - ihan oikein - valoksi. (Esim Matt.6:22). Näkyvä valo on kuin onkin yksi sähkömagneettisen säteilyn muoto. Mutta niitä on muitakin, kuten mikroaallot, röntgen, gammasäteily ym. On paljon "valoja" joita emme näe.

Yksikin juutalainen mystikko sanoi: "varokaa ettei valonne ole pimeys". (Luuk.11:35). Mitä on tämä "pimeä valo"? Onko se vain filosofinen vertauskuva? Ei. Fysiikassa "pimeä valo" on juurikin sitä mistä myös Jaakob puhui. Jos kahden fotonin (valohiukkasen) aallot ovat keskenään vastakkaisissa vaiheissa, niin että toisen aallonpohja on toisen huippu, ne sammuttavat toisensa. Itse asiassa tyhjiö muodostuu tällaisista fotonipareista! Tyhjiö ei ole tyhjää, sekin koostuu valosta, kuten kaikki muukin. Tämä valo vain riitelee itsensä kanssa, joten se on hyödytöntä..

Tuo on ihan täyttä kabbalaa. Pimeyskin on vain ujoa valoa joka odottaa että joku huomaisi sen ja rakastaisi sen suoraksi mutkaltaan..

Tooran opiskelun päämäärä on itsensä hyväksyminen, täydellisesti.

Sähköistä toimintaa (energia-aaltoja) syntyy paljon enemmän kehossa kuin aivoissa. Keho ymmärtää vain tunnetta, ei sanallista kieltä. Keho edustaa alitajuntaa. Se on varastoinut kaikki tunnekokemukset elämän varrelta. Keho jalostaa kokemuksista uskomuksia. Se tuottaa vain sellaista valoa kuin nuo uskomukset sallivat. Juuri väärät uskomukset estävät koherenssin. Ne ovat pimeää valoa joka estää muutoksen. Tietoinen mieli ei voi pakottaa kehoa tuntemaan kiitollisuutta, luottamusta, anteeksiantoa, iloa, jne, jos keho ei odota hyvää tapahtuvaksi. Keho tuottaa tasan niitä hormoneja, kemikaaleja, ja värähtelyjä joita se uskoo seuraavaksi tarvitsevansa. Ja se on aina oikeassa, koska sen odotus on itseään toteuttava ennustus.

Esimerkki: Ihmiset pyyhkivät jalkansa kaveriin joka näkee (tietämättään) itsensä kynnysmattona. Vasta kun hänen uskomuksensa muuttuu, häntä aletaan kunnioittaa. Vika ei ollut tallaajissa, vaan oma nahka imi niitä kengänkuvia. Hän lähetti kynnysmaton signaalia, koska ihminen on mitä hän uskoo olevansa. Havaitsijan vaikutus luo asiat.

Useimmat kehon uskomukset syntyvät jo lapsuudessa. Kun lapsi nielaisee vanhemman katseesta yhdenkin negatiivisen mielikuvan itsestään, koherenssi on mennyttä. Hän ei näe maailmaa enää täydellisen hyvällä silmällä, koska maailma on peili. Silmä näkee ulkona tasan sitä mitä on sisällä. Lapsi kopioi vanhempansa väärät uskomukset.

Kun hyvä silmä himmenee, ihmisen tuottama valo himmenee. Hänen magneettikenttänsä kirjaimellisesti pienenee ja heikkenee. Kaikki sairaudet liittyvät tähän.

SIKSI täytyy tulla lasten kaltaiseksi. Eli parantua vääristä uskomuksista. Anteeksi saaminen ei riitä. Täytyy tulla eri ihmiseksi. Siksi joka ei koskaan varastoinut valheita kehoonsa. On tuotettava uusi elektromagneettinen jälki. Jos pysyy samana ihmisenä (samat uskomukset) saa aina samoja tuloksia. Häviäjä pysyy häviäjänä, köyhä köyhänä, kynnysmatto kynnysmattona.

Sydän tuottaa enemmän sähkömagneettista säteilyä kuin mikään muu elin. Sydän muodostaa magneettikentän jonka (mitattava) halkaisija on useita metrejä. Sydänsähkökäyrän (EKG) värähdyslaajuus on 60 kertaa voimakkaampi kuin aivosähkökäyrän (EEG). Sydämen luoma magneettikenttä on 5000 kertaa voimakkaampi kuin aivojen luoma. Raamattu puhuukin sydämestä paljon enemmän kuin aivoista. Mistä he tiesivät jo tuhansia vuosia sitten että "sydämestä lähtee kaikki", kun ei ollut EKG:ta käytössä?

Negatiiviset tunteet kutistavat ja sekoittavat sydämen sähköisen toiminnan. Tämä vaikuttaa koko kehon sähköiseen, kemialliseen ja hormonaaliseen tasapainoon. Kehon epäkoherentti toiminta aktivoi sairautta aiheuttavat geenit. Rakkaus, ilo, yhteys, myötätunto ym (hyvä silmä) taas tuottavat järjestäytynyttä, koherenttia aallokkoa. Tällöin vastustuskyky nousee, solut uusiutuvat, terveyttä tuottavat geenit aktivoituvat.

Paitsi terveyteen, koherenssi vaikuttaa älykkyyteen. Negatiivisten tunteiden kemia saa aivot jakaantumaan lokeroihin, mutta koherenssi (hyvä silmä) eheyttää aivojen osien yhteispelin. Koehenkilöiden saavuttaessa koherenssin, aivojen energiataso voi nousta jopa 50-300 kertaiseksi. Tällöin ihminen toimii tasolla jota tiede ei vielä juurikaan tunne. Tuossa tilassa on mahdollista esim tietää tulevaa ennalta tai parantua / parantaa vakavista sairauksista. Tajunta voi laajentua uusiin sfääreihin, ihan koshereilla keinoilla. Miksi heittäisimme tällaiset mahdollisuudet hukkaan? Onko kateuden, katkeruuden, epäluulon tai pelon tuoma lyhytaikainen nautinto sen arvoista?

Nämä valinnat tehdään joka päivä. Kun "isänmaallinen" somessa käyttää halventavia nimityksiä kuten "matu" tai "suvakki" hän syö kehonsa magneettikenttää ja tyhmentää aivojaan. Kun minulle silloin tulee mieleen sana "ääliö" minäkin kutistan omaa valoani. On siis tehtävä valintoja. 

Luuk.11:34-36 käännös arameasta: Sinun silmäsi on ruumiisi lamppu. Sen tähden aina, kun silmäsi on oikeamielinen, koko ruumiisikin on valkeus, mutta jos silmäsi on paha, ruumiisikin on oleva pimeä.

Sen tähden, varo, ettei se valkeus, joka sinussa on, ole se pimeys.

Mutta jos sinun ruumiisi on kokonaan valkeus, eikä siinä ole osaa mistään pimeydestä, se on valaiseva kaikkea, niin kuin lampun liekki valaisee sinua.

(Aramean valaiseminen kohdistuu kontekstin mukaisesti ulkopuolisiin.)


Jatkuu myöhemmin..